VIDEONÁVODY

pro krátké pohybově-kognitivní přestávky v průběhu vyučování, které usnadní průběh výuky, stimulují mozek a posílí učební schopnosti dětí.

Efektivní nástroj pro učitele i žáky

K čemu videonávody slouží:

Pomáhají žákům odreagovat se, zvyšují motivaci a redukují stres.

Jsou vhodné k použití před stresovými situacemi, před a během dlouhodobého sezení, k uklidnění „neklidných“ rukou, k odreagování, navození pozitivního vztahu a radosti z učení apod.

Pomáhají přesměrovat tok myšlenek a zabraňují tak duševnímu přetížení.

Aktivují mozek a tělo a pomáhají navodit koncentraci před vyučováním i v jeho průběhu.

Posilují a stimulují různé oblasti vnímání a reakcí.

Pomáhají rozvíjet učební dovednosti, smysl pro orientaci, pozornost, soustředění, koordinaci, jemnou i hrubou motoriku, rovnováhu, řečové dovednosti, vytrvalost apod.

Pomáhají posilovat sebevědomí zdoláváním výzev (v případě náročnějších cvičení).

Jako každá nově získaná dovednost jsou pro dítě a dospívající důležité tím, že posilují sebevědomí a důvěru ve své schopnosti.

Koncept videonávodů

Jedná se o systém cvičení určených pro aktivní přestávky ve vyučovacích hodinách. Jde o nový, inovativní a moderní koncept, který sleduje trendy v oblasti neurověd a národních i globálních strategií pro implementaci pohybu do procesu učení. Cvičení stimulují motorické dovednosti a aktivují mozek, který je pak schopen snadněji vstřebávat probíranou látku. Cviky jsou cíleně a na pod odborným dohledem vybírány tak, aby pozitivně ovlivňovaly různé funkce a schopnosti, které jsou přesně definovány v popisu každého cvičení.

Použití videonávodů nevyžaduje žádnou speciální přípravu, cvičení nemusí být předváděna ani nijak řízena učitelem. Jsou vhodná pro celou třídu, bez ohledu na schopnosti a kompetence jednotlivce (každý si z nich něco odnese – dokonce i učitel, pokud se cvičení účastní či si sám udělá přestávku). Cvičení lze použít v různých situacích podle uvážení učitele a pro různé účely, a to jednou až několikrát denně a v průběhu celého školního roku. Pro cvičení není nutná úprava prostoru, protože se provádí v mikroprostoru jednotlivého studenta (mezi židlí a lavicí, vsedě či vestoje v prostoru třídy).

Videonávody TRIMinute jsou účinným a atraktivním didaktickým, pedagogickým a vzdělávacím nástrojem, který staví na odborných poznatcích.

Autorky: Jasna Markuš, Mihaela Škrlj Brglez

Odborná podpora: Jasna Trapečar Pavšič, profesorka speciální a rehabilitační pedagogiky

Jednoduchý, na každodenní bázi použitelný a efektivní nástroj pro učitele a studenty, který nevyžaduje zvláštní přípravu.

Schopnosti

Pomáhají rozvíjet rozličné schopnosti studentů.

Mozek

Skrze pohyb ovlivňují aktivitu mozku.

Motivace

Uvolňují a zvyšují motivaci.

TRIMinute

Jen pár minut denně

Snadné

Není potřeba absolvovat žádnou speciální přípravu nebo školení.

Dostupné

Rychle přístupný a snadno použitelný nástroj v procesu učení.

Výhody použití v učebním procesu

PRO UČITELE:

 • vytvářejí základ pro usnadnění procesu učení

 • usnadňují dosažení učebních cílů

 • zlepšují atmosféru ve třídě

PRO ŽÁKY:

 • poskytují příležitost k odreagování a redukci stresu a zabraňují duševnímu přetížení

 • stimulují centra mozku, v nichž sídlí konkrétní potenciály a předpoklady

 • trénují dovednosti a schopnosti, jako je smysl pro orientaci, pozornost, koncentraci, koordinaci pohybů, jemnou i hrubou motoriku, rovnováhu, řečové dovednosti, vytrvalost apod.

 • posilují sebevědomí získáváním nových dovedností tím, že žáci přijímají nové a nové výzvy prováděním stále náročnějších cvičení

VE TŘÍDĚ:

 • zapojují žáky do společných aktivit

 • jsou podporou pro všechny žáky ve třídě bez rozdílu

ŠKOLA, KTERÁ ZAPOJUJE VIDEONÁVODY DO UČEBNÍHO PROCESU:

 • následuje moderní trendy v učení a výuce

 • využívá moderní přístupy a média ve prospěch dětí

Co říkají učitelé?

„Pohyb připravuje mozek na učení.“

(Tim Burns, učitel a autor knihy Brain in Motion)

 

 

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?