K ČEMU VIDEONÁVODY SLOUŽÍ?

O co přesně jde?

Jedná se o systém (soustavu) cvičení, určených pro aktivní přestávky ve vyučovacích hodinách. Jde o nový, inovativní, moderní koncept, který sleduje trendy v oblasti neurověd a národních a globálních strategií pro implementaci pohybu do procesu učení.

Proč jsou videonávody přínosné?

Cvičení stimulují motorické dovednosti a aktivují mozek, který je pak schopen snadněji vstřebávat probíranou látku. Cviky jsou cíleně a pod odborným dohledem vybírány tak, aby pozitivně ovlivňovaly různé funkce a schopnosti, které jsou přesně definovány v popisu každého cvičení.

K čemu všemu se videonávody hodí?

 • Pro navození relaxace, zvýšení motivace, redukci stresu,
 • k přesměrování mentálního toku či jako prevence duševního přetížení,
 • jako posílení či podpora různých mozkových center, která mají na starost učební schopnost, smysl pro orientaci, pozornost, koncentraci, koordinaci, jemné a hrubé motorické dovednosti, rovnováhu, řečové dovednosti, vytrvalost atd.,
 • pro posílení sebevědomí zdoláváním výzev (v případě náročnějších typů cvičení).

Jaká je jejich hlavní myšlenka?

Videonávody jsou navrženy tak, aby byly pro učitele snadno použitelné: Jsou k dispozici na webových stránkách, a tím pádem kdykoli pohodlně dostupné. Videonávody TRIMinute jsou účinným a atraktivním didaktickým, pedagogickým a vzdělávacím nástrojem, který staví na odborných poznatcích.

JAK VIDEONÁVODY POUŽÍVAT?

Použití videonávodů nevyžaduje žádnou speciální přípravu, cvičení nemusí být předváděna ani nijak řízena učitelem. Jsou vhodná pro celou třídu, bez ohledu na schopnosti a kompetence jednotlivce (každý si z nich něco odnese – dokonce i učitel, pokud se cvičení účastní či si sám udělá přestávku). Cvičení lze použít v různých situacích podle uvážení učitele a pro různé účely, a to jednou až několikrát denně a v průběhu celého školního roku. Pro cvičení není nutná úprava prostoru, protože se provádí v mikroprostoru jednotlivého studenta (mezi židlí a lavicí, vsedě i vestoje v prostoru třídy).

Návody pro učitele

Jak používat videonávody?

 • Přihlaste se na web pomocí svých uživatelských údajů. Doporučujeme používat novější a aktualizované prohlížeče, jako je Google Chrome nebo Mozilla Firefox.
 • Videonávody jsou navrženy tak, aby byly přizpůsobeny věkovým úrovním žáků. Jsou proto rozděleny do dvou souborů, první pro žáky nižšího stupně, tedy od 1. do 5. třídy, a druhý pro žáky od 6. do 9. třídy.
 • Vyberte videonávod, který představuje vhodnou podporu pro konkrétní činnost nebo situaci. Nahrávku přehrávejte kliknutím na funkci Přehrát. Doporučujeme vybrat režim přehrávání na celou obrazovku.
 • Před samotným cvičením studentům poraďte, jak cvičit.

Jak může učitel žákům poradit před spuštěním cvičení

 • Napodobujte pohyby co nejpečlivěji a jak nejlépe umíte. Vynasnažte se dělat co nejpřesněji vše, co dělá váš vrstevník na videu.
 • Vytrvejte až do konce, i když vám něco nepůjde. Pokud cvičení neděláte zcela správně nebo se během něj ztratíte, neznamená to vůbec nic špatného. Pokuste se chytit a jít dál.
 • Nedívejte se na ostatní. Nezáleží na tom, co dělají ostatní ve třídě. Soustřeďte se pouze na sebe a „kamaráda“ či „kamarádku“ na videu, kteří vás cvičením provedou.
 • Cvičení jsou připravena speciálně pro vás a jsou prospěšné pro váš mozek, tělo a celkovou pohodu.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?