Průzkum

V listopadu a prosinci 2019 jsme ve spolupráci s pěti základními školami provedli testování videonávodů TRIMinute v praxi a následný průzkum mezi učiteli, kteří ve výukovém procesu videonávody využívali.

Zúčastnilo se více než 90 učitelů napříč všemi ročníky základní školy. Videonávody používali minimálně jednou denně během vyučování v souladu s doporučeními a pokyny, když potřebovali podpořit žáky v konkrétní aktivitě nebo situaci, spojené s průběhem vyučování.

Na začátku jsme si stanovili cíl, že učitelé budou využívat videonávody kdykoli ve dvoutýdenním testovacím období, a následně vyjádří svůj názor na cvičení a jejich vliv na motorické a kognitivní schopnosti studentů a na průběh procesu učení.

Na konci testovacího období všichni zúčastnění učitelé vyplnili online dotazník a s některými z nich jsme se setkali osobně, abychom provedli hloubkovou analýzu aplikace videonávodů do vyučování, která prokázala rozličné výhody nejen pro studenty, ale i samotné učitele.

Výsledky online průzkumu přinesly následující zjištění a prokázaly tyto účinky:

  • Všichni zúčastnění učitelé aplikovali videonávody několikrát týdně, více než 80% z nich denně;
  • Využívali jich ke zpestření výuky, k odreagování a rozhýbání žáků, ke zklidnění některých situací způsobených neklidnými jedinci, jako úvod do dalších činností v rámci lekce, jako relaxační aktivitu během výuky, ale také jako prevenci v případě předpokládaného neklidu studentů během hodiny a v neposlední řadě i v případě, kdy učitel potřeboval na chvilku „vypnout“, nebo jako rozcvičku při dlouhodobém sezení s následkem nedostatečné koncentrace a pozornosti, i jako motivaci před probíráním nové látky. Někteří pak uvedli, že videonávod pustili také proto, že je „jen“ zajímala reakce studentů.
  • Žáci na cvičení pomocí videonávodů reagovali překvapivě dobře. Někteří zpočátku byli nejistí, ale po chvíli je cvičení vtáhlo a účastnili se ho s radostí a soustředěním a prováděli je od začátku do konce v plné koncentraci. Cvičení se pro ně stala vítanou chvilkou na odpočinek od zdlouhavého procesu učení, protože díky nim přerušily „práci“ a věnovali se na chvilku úplně jiné činnosti. Žáci cvičení přijali velmi pozitivně, spolupracovali, v tichosti následovali instrukce a nakonec si vždycky zatleskali.
  • Pro žáky byla aplikace videonávodů účinná v případě potřeby motivace k práci, protažení při dlouhém sezení i tehdy, když ztráceli koncentraci a pociťovali „dlouhou chvíli“, nesoustředěnost a únavu. Každý, ať už žák nebo učitel, někdy potřebuje přestávku, když se cítí zahlcen – v takovém případě je vhodné se od přetrvávajícího spěchu odpoutat. Skvěle si videonávody vedly před zkoušením či testem, kdy žákům pomohly se odreagovat a uvolnit. Vesměs se pak ukázaly jako velmi účinné v několika ohledech: jakožto únik do „vlastního světa“ každého žáka, ale i jako možnost soustředit se chvíli na něco jiného než „klasickou školu“ – tedy jako příležitost k relaxaci.
  • Z pohledu učitelů bylo využití videonávodů přínosné tehdy, když zaznamenali nesoustředěnost studentů, ale i v okamžiku, kdy si potřebovali sami odpočinout. Videa tedy používali jako nástroj k odreagování nejen pro žáky, ale i pro sebe. S jejich pomocí mohli lekci kdykoli nejen přerušit, ale i obohatit prováděním cviků. Práce ve výuce pak mohla pokračovat plynuleji a žáci se na ni lépe soustředili.
  • Po použití videonávodů se zvýšila míra koncentrace a motivace žáků, takže zvládali lépe pokračovat v práci.
  • Videonávody jsou tedy užitečné jak pro žáky, tak pro učitele. Jako učitelé jsme často ve spěchu a stresu – tím pádem představují videonávody odreagování i pro nás – i proto, že žáci je provádějí potichu (pouze s klidným hudebním doprovodem, který pro učitele není rušivý, naopak).

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?