Každodenní užívání videonávodů pro krátké pohybové a kognitivní přestávky v průběhu vyučování usnadní výuku a posílí učební schopnosti dětí

Učitelé často vynakládají značné úsilí, aby motivovali děti k práci, dobře se připravují na výklad nového učiva, promýšlejí aktivity přispívající k rozvoji různých schopností a dovedností svých žáků. Přesto se stále častěji stává, že to nejde tak, jak by si představovali. Příliš mnoho informací najednou může způsobit, že žáci ztrácejí pozornost. Učitelé na žácích vidí, že si prostě potřebují odpočinout a na pár minut „vypnout“, přičemž je ale třeba dbát na to, aby přestávka probíhala organizovaně a bylo možné po ní rychle pokračovat v naplánovaných činnostech. Třeba před zkoušením nebo písemkou by se napětí ve třídě dalo krájet a pro nervózního žáka je mnohem obtížnější suverénně předvést své znalosti.

Nedostatek motorických a smyslových zkušeností a podnětů v raném dětství, nadměrné používání technologií, stresující životní styl, důraz na produktivitu, přehnaná ochrana dětí při rozvoji jejich samostatnosti a odpovědnosti mají špatný vliv na rozvoj různých dovedností, jako je orientace, koordinace, jemná i hrubá motorika nebo rovnováha. To vše žákům znesnadňuje učení, u některých je větší pravděpodobnost poruch učení, zpoždění ve vývoji a rozvoj souvisejících behaviorálních a emočních problémů.

Neurovědné výzkumy ukazují jasnou souvislost mezi kognitivním vývojem a pohybem, což znamená, že děti potřebují dostatek příležitostí k pohybu, aby jim učení šlo hladce: Musí se tedy pohybovat, aby aktivovaly mozek. Několik minut aktivity dokáže zrychlit učební proces, motivuje, stimuluje a navozuje pozitivní pocity, protože během pohybu se uvolňují hormony štěstí a uspokojení. Učení je rychlejší, lepší a snazší, když je doprovázeno pozitivními pocity, respektive kladným přístupem. Pohyb zlepšuje koncentraci, zrychluje kognitivní zpracovávání a zvyšuje kapacitu a kvalitu paměti. Současně pohybové přestávky také umožňují odpočinek od probírané látky a jsou prevencí informačního přesycení.

Čím vyšší kvalita a rozmanitost pohybových cvičení je vybrána, tím lepší je jejich účinek. Jejich úkolem je stimulovat hmatové, vestibulární, proprioceptivní, smyslové a motorické systémy, které jsou základem pyramidy učení. Celý kognitivní vývoj je založen na těchto systémech. Cvičením můžeme stimulovat vývoj uvedených oblastí a umožnit tak rozvoj vyšších mentálních funkcí. Ačkoli škola nemůže nahradit raný vývoj dítěte a podněty od rodičů a nejbližšího okolí, hraje hlavní roli při jejich pozdějším vývoji a je tím, kdo umožňuje snadnější a kvalitnější vstřebávání učiva.

S pohybovými přestávkami, které učitelé povedou pomocí videonávodů TRIMinute, půjde učení lépe. Cviky stimulují rozvoj učebních schopností, aktivují všechny části mozku nezbytné pro optimální proces učení a podporují koncentraci a aktivní sledování výuky, čímž se snižuje nervozita, hyperaktivita, únava a ospalost. Eliminují se mentální bloky a žáci si lépe osvojí to, co se v hodinách naučili.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?