Moderní neurovědecké výzkumy ukazují, že pohyb je klíčovým faktorem při vývoji a fungování mozku a v procesu učení. Pohyb aktivuje mozkové funkce, takže celý proces učení probíhá jednodušeji a kvalitněji. Pohyb aktivuje a spojuje všechny subsystémy učení mozku. Nejedná se pouze o kognitivní proces, ale o činnost celého těla.

Faktem je, že děti vstupují do školy stále méně zralé a méně připravené na kognitivní výzvy ve vzdělávání. Ve srovnání s předchozími generacemi si pedagogičtí pracovníci častěji všímají problémů se soustředěním, koncentrací, sluchovou a zrakovou pozorností, grafomotorickými dovednostmi a držením pera, jemnou motorikou, řečí a jazykem a celkovou motorikou (mobilita, koordinace, rovnováha…). Přibývá dětí, které mají potíže s učením, zpoždění ve vývoji, problémy s chováním a emoční nevyrovnanost.

Pokud má být žák úspěšný, musí naplnit vysoké požadavky na zralost a dovednosti ve všech uvedených oblastech. V našem vzdělávacím systému chybí dostatek pohybu ve spojitosti s učením a kinetický aspekt učení není zohledněn, protože výuka je založena na strukturovaných, řízených metodách výuky dětí ve statické pozici. Skupinová, sedavá práce v rámci vyučování je samozřejmě důležitá, nicméně ji lze zpříjemnit a zefektivnit tím, že do výuky zahrneme dostatek kvalitního pohybu.

Nedostatek pohybových a smyslových zkušeností a podnětů v raném dětství, nadměrné používání technologií, stresující životní styl, důraz na produktivitu a přehnaná ochrana dětí při rozvoji jejich samostatnosti a odpovědnosti ovlivňují výskyt a nárůst výše uvedených problémů a následně rozvoj negativní kompenzace za školní práci, čímž se snižuje motivace, pocit radosti a mizí lehkost, rychlost a následně úspěch v učení.

Dlouhodobé sezení, nedostatek pohybu, příliš málo smyslových prožitků, nadměrné vystavování technologiím, méně kvalitní socializace, volných, spontánních her a pohybu v přírodě, ale i příliš mnoho vedených a organizovaných aktivit, znamená pro děti překážku v jednání v souladu se svými schopnostmi a také nadměrné zatížení stresem. Na stres často odpovídají úzkostmi nebo obrannými reakcemi a výsledkem může být zpožděný nebo omezený vývoj mozku a těla a menší aktivita oblastí, důležitých pro kvalitní učení.

Několik minut pohybu dokáže zrychlit učební proces, motivuje, stimuluje a navozuje pozitivní pocity, protože během pohybu se uvolňují hormony štěstí a uspokojení. Osvojování učiva je rychlejší, lepší a snazší, když je doprovázeno pozitivními pocity, respektive kladným přístupem. Pohyb zlepšuje koncentraci, zrychluje kognitivní zpracovávání a zvyšuje kapacitu a kvalitu paměni. Současně pohybové přestávky také umožňují odpočinek od obsahu lekce a jsou tak prevencí informačního přesycení.

Čím vyšší kvalita a rozmanitost pohybových cvičení je vybírána, tím lepší je jejich účinek. Jejich úkolem je stimulovat hmatové, vestibulární, proprioceptivní, smyslové a motorické systémy, které jsou základem pyramidy učení. Celý kognitivní vývoj je založen na těchto systémech. Cvičením můžeme stimulovat práci uvedených oblastí a umožnit tak rozvoj vyšších mentálních funkcí. Ačkoli škola nemůže nahradit raný vývoj dítěte a podněty od rodičů a nejbližšího okolí, hraje hlavní roli při jejich pozdějším vývoji a rozvoji lehčího a kvalitnějšího vstřebávání učiva.

Přínos pohybových přestávek v průběhu vyučování:

 • usnadňují učení
 • podporují učební dovednosti
 • aktivují všechny části mozku potřebné pro optimální osvojování látky
 • zmírňují stres, vzniklý v důsledku dlouhodobého sezení
 • podporují koncentraci, soustředění a aktivní sledování výuky
 • eliminují rozrušení, hyperaktivitu a ospalost
 • zvyšují motivaci, ochotu pracovat a překonávat sebe sama
 • eliminují učební a mentální bloky
 • umožňují snadnější a lepší osvojování naučené látky
 • usnadňují práci s informacemi
 • zlepšují paměť
 • zlepšují schopnost čtení a psaní a početní dovednosti
 • mají pozitivní vliv na schopnost organizace, porozumění a komunikace

Přestávky na cvičení

 • umožňují aktivní odpočinek od probírané látky a zabraňují tak přesycení, které negativně ovlivňuje pracovní tempo, motivaci, kapacitu a kvalitu paměti, lehkost učení a soustředění;
 • jen několik minut pohybu před a během učení:
 • podporuje učení,
 • motivuje,
 • stimuluje a aktivuje tělo a mozek,
 • pomáhá relaxaci,
 • zlepšuje paměť a myšlení,
 • pomáhá vytvářet a udržovat koncentraci,
 • přináší pozitivní pocity, protože se během pohybu uvolňují hormony štěstí a uspokojení.
 • Pohyb aktivuje a spojuje všechny subsystémy učení mozku. Učení není jen kognitivní proces. Je to činnost celého těla.

Ulehčete dětem učení a podpořte je pomocí pohybu.

Autorka: prof. Jasna Trapečar Pavšič

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?