Většina lidí ví, že fyzická aktivita pomáhá dětem i dospělým udržovat zdravé tělo. Věděli jste ale, že motorické aktivity budují strukturu mozku?

Neurovědné výzkumy ukazují jasnou souvislost mezi kognitivním vývojem a pohybem, což znamená, že děti potřebují dostatek příležitostí k pohybu, aby se dobře učily. Válení, plazení, chůze a skákání společně s různými dalšími motorickými činnostmi tříbí mozek nejen v prvních letech života dítěte – pohyb je důležitý u všech věkových skupin.

Při narození obsahuje mozek dítěte 100 miliard nervových buněk, tedy přibližně tolik, kolik je hvězd v Mléčné dráze. Časem, v prvních letech života, vytvářejí neurony miliardy spojení v závislosti na životních zkušenostech dítěte. Díky spojením si neurony začínají navzájem posílat zprávy, aby mohly plnit požadavky těla a mozku. Porovnejte to třeba se zveřejňováním zpráv přátelům na Facebooku nebo Instagramu: Pokud pošlete zprávu 500 přátelům a každý z těchto přátel odešle nebo předá zprávu dalším 500 přátelům a tak dál, zprávy, respektive signály se exponenciálně rozšíří.

Tato komunikace je důležitá pro propojení těla a mozku. Schopnost mozku rozvíjet a udržovat neuronová spojení je založena na nových pohybových zkušenostech a raných dětských hrách. (Choosy Kids, IMIL 2016).

Děti se tedy musí pohybovat, aby se jejich mozek aktivoval. Mozek na to reaguje plnou silou a umožňuje jim pohybovat se různými způsoby, včetně překračování středové linie. Písničky jako „Hlava, ramena, kolena, palce“ a „Když náladu máš, tleskni do dlaní“, stejně jako různé pohybem doprovázené říkanky, jsou vlastně příklady cvičení na křížení středem těla.

Proč jsou tyto říkanky a křížové pohyby tak důležité pro vývoj mozku? Zmíněná písnička povzbuzuje děti, aby překročily všechny tři středové linie těla, tedy dosáhly shora dolů, zleva doprava a zepředu dozadu. Tyto pohyby vyžadují koordinaci levé a pravé hemisféry mozku. Tato činnost posiluje tkáň zvanou corpus callosum, která se nachází mezi oběma polovinami mozku a je odpovědná za jejich vzájemnou komunikaci. Křížové pohyby pomáhají rozvíjet a posilovat nervové dráhy, které tvoří základ pro další rozvoj jazykových, grafických a matematických dovedností.

Křížové pohyby pomáhají stimulovat mozkovou aktivitu i u dospělých. Zkuste si to. Natáhněte jednu ruku (jedno kterou) přímo před sebe. Namiřte ukazováčkem a nakreslete jím velkou pomyslnou ležatou osmičku, která přechází zleva doprava před vaším tělem. Několikrát přejeďte prstem po této imaginární číslici. Nyní přidejte druhou ruku. Může to být náročnější, protože to pravděpodobně nebude vaše dominantní ruka. Několikrát znovu nakreslete pomyslnou ležatou osmičku. Tato aktivita stimuluje obě strany vašeho mozku a obnoví myšlenkové procesy. Možná vám to pomůže lépe překonat i ta dlouhá pracovní odpoledne…

Zdroj: https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/can-you-grow-new-brain-cells; https://extension.psu.edu/programs/betterkidcare/news/2016/the-body-a-tool-of-learning-for-young-children

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?